Latest News :

pembunuh sayidina umar


Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu’lu’, seorang budak pada saat ia memimpin salat Subuh. Abu Lu’lu’ ini adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lu’lu’ terhadap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Abu Lu’lu’ merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara digdaya, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H/644 M.
Beliau dimakamkan bersanding dengan kedua sahabatnya, yaitu Baginda Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallama dan Abu Bakar radhiyallahu anhu.

 "Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu’lu’, seorang budak pada saat ia memimpin salat Subuh. "

mabit di muzdalifah

mabit adalah:"bermalam,beristirahat untuk melepaskan lelah setelah wukuf di padang arafah."
mabit di muzdalifah: waktunya setelah selesai wukuf ,setelah maghrib sampai terbitnya fajar tanggal 10 dzulhijah. caranya di lakukan walaupun sesaat setelah tengah malam.
fatwa MUI mabit di muzdalifah download

mabit di mina


 mabit ada dua tempat pertama di muzdalifah yang ke dua di mina.
mabit di mina :bermalam di mina pada hari tasyrik(11,12,13 dzulhijah) waktunya malam hari, di mulai maghrib sampai terbitnya fajar. sampai lebih separuh malam(mudzamulaill).
fatwa mui tentang mabit di mina download di sini

sholawat thibil qulub

"di atas adalah bacaan sholawat thibil qulub"

sholawat munjiyat

"Di atas adalah bacaan sholawat munjiyat..semoga bermanfaat...."

pahala ke masjid

Dari Jabir ra., ia berkata:
“Beberapa tempat di sekitar masjid
masih kosong, maka Bani Salimah bermaksud untuk pindah
di dekat masjid. Berita itu terdengar oleh Nabi saw.,
kemudian beliau bersabda kepada mereka: “Aku mendengar
bahwasanya kamu sekalian bermaksud untuk pindah di dekat
masjid?” Mereka menjawab: “Benar wahai Rasulullah, kami
bermaksud demikian,” Beliau bersabda: “Wahai Bani Salimah
tetaplah kamu pada rumahmu, karena bekas-bekas
langkahmu itu tercatat sebagai amal kebaikan.” Mereka
berkata, “Kami tidak jadi pindah rumah.”
(HR. Muslim)

pemimpin

Dari Auf bin Malik ra., ia berkata : saya mendengar Rasulullah
SAW bersabda : “Pemimpin yang bijaksana adalah yang kalian
cintai dan mereka mencintai kalian, kalian selalu mendoakan
atasnya dan ia selalu mendoakan kalian. Pemimpin yang
terjahat adalah yang kalian benci dan membenci kalian,
sedang kalian mengutuknya dan ia mengutuk kalian.” Kami
bertanya : “Wahai Rasulullah SAW sebaiknya kita pecat saja
mereka itu. “Beliau menjawab : “Jangan, selama ia masih
mengerjakan salat berjamaah dengan kalian.”

siksa neraka

Dari Nu’man bin Basyir ra., ia berkata 
: Saya mendengarRasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya seringan-ringan
siksa ahli neraka pada hari kiamat, ialah seseorang yang di
bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat
mendidihkan otaknya. Sedangkan ia berpendapat bahwa tidak
ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada itu,
padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli
neraka.”
(HR Bukhari dan Muslim)

NKRI harga mati

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah SAW
bersabda : “Tahukan kalian orang yang bangkrut?” Para
sahabat menjawab: “Orang bangkrut adalah orang yang tidak
punya uang dan tidak punya harta benda.” Beliau bersabda :
“Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah
orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat,
puasa dan zakat, tetapi ia suka mencaci maki, menuduh,
makan harta orang lain, menumpahkan darah, serta memukul
orang lain. Kemudian pahalanya diberikan kepada orang yang
dianiayanya. Jika kebaikannya sudah habis sedangkan
kesalahan-kesalahannya belum terbayar, maka ia
dilemparkan di tengah-tengah orang-orang yang pernah
dianiayanya, yang akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka.”
(HR. Muslim)
“Tahukan kalian orang yang bangkrut?”
2. ilmu-kompi
3. alfacroon
4. Trik-Gue
5. Pabrik Info
6. Hidup adalah Perjuangan
7. Sang Pengejar Angin
8. Belajar All
9. Kumpulan Trik dan Info Menarik
10.aswaja club

internet aswaja

istiqomah

Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasululah SAW bersabda :
"Perbuatan baik yang paling disukai Allah perbuatan yang terus-menerus dikerjakan." (HR. Bukhari dan Muslim)

memusuhi wali الله

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah SAW bersabda :
“Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman : “Siapa saja yang
memusuhi kekasih-Ku maka Aku nyatakan perang
terhadapnya. Sesuatu yang paling Aku sukai yang dikerjakan
oleh hamba-Ku untuk mendekatkan diri adalah ia
mengerjakan apa yang Aku wajibkan kepadanya, dan tidak
henti-hentinya mendekatkan diri dengan amalan-amalan
sunnah, sehingga Aku mencintainya. Jika Aku mencintainya,
maka Aku merupakan pendengaran yang ia gunakan, Aku
merupakan penglihatan yang ia gunakan, Aku merupakan
tangan yang ia gunakan untuk menyerang dan Aku
merupakan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia
memohon kepada-Ku niscaya Aku mengabulkannya dan jika
ia memohon perlindungan kepada-Ku niscaya Aku
melindunginya .” (HR.Bukhari)
“Siapa saja yang
memusuhi kekasih-Ku maka Aku nyatakan perang
terhadapnya.

ummat rosululloh

Dari Ibnu ‘Abbas ra., ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda :
“Ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Kulihat ada
seorang Nabi yang disertai dengan rombongan kecil, ada pula
Nabi yang disertai dengan satu dua orang saja, bahkan ada
seorang Nabi yang tanpa pengikut seorangpun. Kemudian
tampak satu rombongan besar yang aku sangka mereka
adalah umatku, akan tetapi dikatakan kepadaku : “Ini adalah
Musa dan kaumnya tetapi lihatlah ke ufuk sana.” Kemudian
aku melihat ke ufuk itu. Tiba-tiba aku melihat satu
rombongan besar, lantas dikatakan kepadaku : “Lihatlah ke
ufuk yang lain.” Di sana aku melihat satu rombongan yang
besar lagi, kemudian dikatakan kepadaku : “Itulah umatmu
yang didalamnya terdapat tujuh puluh ribu orang yang akan
memasuki surga tanpa hisab1 dan tanpa disiksa lebih dahulu.”
Beliau kemudian bangkit dan masuk ke dalam rumah.
Orang-orang ramai membicarakan tentang orang-orang yang
akan masuk surga tanpa dihisab dan disiksa. Salah seorang di
antara mereka berkata : “Mungkin saja mereka adalah
sahabat-sahabat Rasulullah SAW” Dan ada pula yang
mengatakan : “Mungkin saja mereka adalah orang-orang
yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan dia tidak
menyekutukan Allah.” Dan mereka menafsirkan bermacammacam.
Kemudian Rasulullah SAW keluar dan bersabda
kepada mereka : “Apa yang sedang kalian bicarakan?”
Kemudian mereka menceritakannya, maka beliau bersabda:
“Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menjampi, dan
mereka tidak pernah minta dijampi, mereka yang tidak
meramal dan hanya kepada Tuhan sajalah mereka
bertawakkal.” Kemudian ‘Ukasyah bin Mihshan berkata : “Ya
Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk
golongan mereka.” Beliau menjawab : “Engkau termasuk
golongan mereka.” Kemudian berdirilah orang lain sambil
berkata : “Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya
termasuk golongan mereka.” Beliau menjawab : “Engkau
telah didahului oleh Ukasyah. (HR. Bukhari dan Muslim)
“Itulah umatmu
yang didalamnya terdapat tujuh puluh ribu orang yang akan
memasuki surga tanpa hisab1 dan tanpa disiksa lebih dahulu.”

habib umar website

Crop Circle

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata Yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakiNya(QS As Syuura : 29)

picture do'a

manhaj aswaja

بسم الله الر حمن الر حي
Rasulullah -Shollallahu ‘alaihi wasallam- bersabda:
لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا…يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار
 “Tidak akan Alloh himpunkan umat ini ke dalam kesesatan selama-lamanya. Yadd (bantuan) Alloh di atas Al-Jamaah. Maka ikutilah As-Sawad Al-A’zhom maka barang siapa yang syaz (terasing) bererti terasing dalam neraka.”
  [Hadith riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim (no:358), At-Tabrani (Al-Mu’jam Al-Kabir: no: 13461), Al-Baihaqi dalam Al-Asma’ wa As-Sifat dan sebagainya]

  daftar isi

  ASWAJA CLUB

  salaf news

  Sunnah Rasul

  chatbox

  UmmatiPress

   
  Support : Creating Website | Johny Template | Maskolis | Mas Template | Johny Magazine | Johny News
  Copyright © 2011. INTERNET ASWAJA - All Rights Reserved
  Template Modify by Creating Website Slider Script Borneo Templates
  Proudly powered by Blogger